3
MAJ
18.00
GBK B-pojat, Piirisarja

GBK - KPV 2  2 - 5

Santahaka ulkotekonurmi