2
AUG
19.00
GBK B-pojat, Piirisarja

GBK - Sepsi 78 yj  4 - 0

Santahaka nurmi 3