2
AUG
19.00
GBK naiset, Trean

GBK 2 - IK Myran  2 - 4

Santahaka 1 N