7
JUN
17.10
GBK P-12, Piirisarja/Distriktserie

IK Myran - GBK Röd   0 - 3

Träningsplan A, Nedervetil. Murikvägen 155