7
JUN
18.50
GBK P-12, Piirisarja/Distriktserie

GBK Röd - LBK  2 - 2

Träningsplan A, Nedervetil. Murikvägen 155