Verksamhetsregler/Toimintasäännöt
Gamlakarleby BollklubbPublicerad: 20.02.2008 00:00

Verksamhetsregler/Toimintasäännöt

GBK:s regler för juniorverksamheten/GBK:n junioritoiminnan säännöt

Gamlakarleby Bollklubb r.f.
päivitetty/uppdaterat 18.10.2012
Namn/Nimi Gamlakarleby Bollklubb r.f. GBK
Verksamhet/Toimiala Fotboll - Jalkapallo
Verksamhetsområde/
Toiminta-alue
Karleby med närområden - Kokkola lähiympäristöineen
Verksamhetsidé/
Toiminta-ajatus
Fotboll hela livet - Jalkapallon parissa kaiken ikää
Postadress/Postiosoite Pb PL 76, 67101 Karleby Kokkola
Adress/Osoite Kalles Torg, Kallentori, Karleby Kokkola
Telefon/Puhelin (06) 831 3325
Email gbk@gbk.fi
Internet http: //www.gbk.fi
Medlemskap/Jäsenyydet

Mellersta Österbottens Fotbollsdistrikt /
Finlands Bollförbund
Suomen Palloliiton Keski-Pohjanmaan piiri

Toimintasäännöt suomeksi

Verksamhetsregler på svenska