GBK P11 2023
Publicerad: 28.09.2022 18.31

GBK P11 2023

GBK P11 noudattaa toiminnassaan seuran junioritoiminnan ohjeistusta Rödvita vägen 2.0. P11 kuuluu tulevalla kaudella 12-13 vuotiaiden ikäluokkaan, josta todetaan seuraavasti:

Korostettu vastuu harjoittelusta

 • Suurempi vastuu omasta harjoittelusta sekä omasta sitoutumisesta harjoitteluun. Edelleen halutaan pitää juniorit seurassa kaikki pelaa hengellä, mutta samalla muistaen että paljon harjoittelevat voivat saada myös enemmän vastuuta peleissä, verrattuna pelaajiin jotka harvoin käyvät harjoituksissa. Joukkueissa tulisi olla 10-12 pelaajaa, jotta kaikki saavat tarpeeksi peliaikaa. Suositellaan osallistumaan futsal-sarjoihin.
 • Seura kannustaa pelaajia harrastamaan monipuolisesti urheilua . Tämän edesauttaa pelaajan fyysistä kehitystä ja täten myös kehitystä jalkapallon saralla. Pelaajan ollessa poissa lajiharjoituksista toisten harjoituksen takia, häntä ei saa rangaista vähemmällä peliajalla!
 • 12v 3-4/vko max 90min peli/turnaus joka kuukausi, vähintään 50 peliä vuodessa, lokakuu tauko
 • 13v 3-4/vko max 90min peli/turnaus joka kuukausi, vähintään 50 peliä vuodessa, lokakuu tauko

Tasojen mukaan harjoittelu

 • Ryhmien jaottelu tasoryhmiin on tehtävä tietoisesti.
 • Tasoryhmät joihin on kerätty pelaajia jotka ovat tällä hetkellä kehittyneempiä saavat tällöin enemmän haasteita ja voivat täten kehittyä nopeampaan tahtiin.
 • Ryhmät joissa on vähemmän kehittyneita pelaajia ottavat enemmän vastuuta ja saavat enemmän onnistumisen tunteita ja täten myös enemmän itseluottamusta.
 • Sekaryhmät edesauttaa vähemmän kehittyneitä pelaajia saamaan enemmän haasteita ja täten motivaatiota harjoitteluun voi lisääntyä.
 • Vuoden aikana 2-3 tasoturnauksessa ja alueen sarjoissa eri tasoisilla ryhmillä.

Pelaajan kehitys

On sekä seuran että yksittäisten pelaajien kehityksen kannalta tärkeää että hyvin kehittynyt pelaaja joka ei enää saa tarpeeksi haastetta omassa ikäryhmässä, voi siirtyä vanhemman ikäluokan ryhmään. Tässä asiassa kyse ei enää ole oman joukkueen menestymisestä vaan yksittäisen pelaajan kehityskaaresta. Asiassa edetään tapauskohtaisesti eikä pelaajaa saa pakottaa vaihtamaan vanhempaan ikäluokkaan. Valmennuspäälliköt tekee ehdotuksen tällaisista pelaajista. Päätös tehdään kuitenkin vastuuvalmentajien, juniorijaoston puheenjohtajan, valmennuspäällikön ja vanhempien kanssa.

Kykykoulu ja maalivahtiharjoittelu

 • Kykykouluihin valitaan 6-8 pelaajaa per ikäluokka. Kykykoulu on kolmessa osassa (syksy, talvi, kesä). Kykykoulua vetää valmennuspäällikkö. Vuodessa on n.40 taitokoulu harjoitusta.
 • Maalivahtiharjoittelua järjestetään seuran puolesta n.40 kertaa vuodessa.


Tulevalla kaudella toivomme kaikilta pelaajilta sitoutumista joukkueeseen, tarkoittaen että harjoitusaktiivisuus on korkealla tasolla, harjoituksiin tullaan hyvällä asenteella, halutaan kehittyä pelaajana, osallistutaan peleihin kun mahdollisuus niihin tarjotaan ja pelataan joukkueen eteen. Joukkueen pyrkimys on harjoitella tavoitteellisesti, ja tämä on välttämätöntä jotta toiminta on mielekästä myös valmennukselle. Se edellyttää, että pojat ovat mukana mahdollisimman paljon ja oppivat asiota yhteisellä aikataululla, jolloin sekä yksilöt että joukkue kehittyy. Kaikista pojista ei tietenkään tule ammattijalkapalloilijoita. Toisille jalkapallo on mukava harrastus joka loppuu aikanaan, ja toiset taas haluavat päästä mahdollisimman pitkälle. Yritetään luoda kaikille kannustava ja mukava ilmapiiri. Tervetuloa uuteen kauteen ja nähdään kentällä!

Klubbens senaste

          GBK r.f.               
          Hyvlerigatan 4
          67100 Karleby
          gbk@gbk.fi
          06-8313325