Sommar/Kesä 2022
Publicerad: 24.03.2021 18.39

Sommar/Kesä 2022

Kesällä 2022 tulee viikoittain jalkapallokoulu 2016-2017-syntyneille tytöille ja pojille. Alkaa viikolla 23. Tarkempi tieto tulee GBK:n sivuille viimeistään viikolla 20.


Kyselyt:

Thomas Brännbacka, juniorsektionens ordf., thomas.brannbacka@gbk.fi, 040 8394361
Kimmo Mattila, GBK, junioripäällikkö, kimmo.mattila@gbk.fi, 050 5995 113
Chris Corcoran, GBK, koulun rehtori, chris.corcoran@gbk.fi, 044 3333 052

Under sommaren 2022 kommer det att ordnas en fotbollsskola varje vecka för flickorr och pojkar födda 2016-2017. Startar vecka 23. Mer detaljerad information kommer på GBK:s hemsida senast vecka 20.


Frågor:

Thomas Brännbacka, juniorsektionens ordf., thomas.brannbacka@gbk.fi, 040 8394361
Kimmo Mattila, GBK, juniorchef, kimmo.mattila@gbk.fi, 050 5995 113
Chris Corcoran, GBK, skolans rektor, chris.corcoran@gbk.fi, 044 3333 052

Klubbens senaste
24.03.2021 19:11Nybörjare
24.03.2021 18:39Sommar/Kesä 2022
18.03.2021 10:19Vinter/Talvi
Lagets nyhetsarkiv

          GBK r.f.               
          Hyvlerigatan 4
          67100 Karleby
          gbk@gbk.fi
          06-8313325