Teknikskola/Taitokoulu
TeknikskolaPublicerad: 24.03.2021 18.31

Teknikskola/Taitokoulu

Tekniksskola

Teknikskolan är en aktivitet organiserad av klubben för tjejer och pojkar i åldern 10-11. Under året ordnas skolan i tre sessioner, som är hösten (oktober-december), vintern (januari-april) och sommaren (juni-augusti). Det totala antalet övningar under året blir cirka 40. Skolan drivs av klubbens träningschefer eller deras suppleanter.

Skolans huvudmål är att stödja barns utveckling genom att inspirera vikten av självträning och ge stöd för utvecklingen av personliga färdigheter.

Skolan är för spelare som vill och är entusiastiska samt motiverade att lära sig mer om fotboll. Skolan övar utvecklingen av spelförståelsefärdigheter, såväl personliga färdigheter samt rätta tekniker i utförandet, och uppmuntrar dig också att träna på din egen fritid med bollen. Spelare väljs ut tillsammans med lagledare och träningschefer. Spelaren som väljs ut till skolan är en ivrig och aktiv deltagare på träningarna, både i eget lag, teknikskolan och på sin egen tid. Spelaren tar med sig de saker han lär sig i skolan, kunskap och skicklighet till sina egna övningar. Han är en föredömlig praktikant i sitt eget lag och vill utvecklas som fotbollsspelare. Han kan också mer krävande övningar. Han vet hur man beter sig och är bra på att uppmuntra sina medspelare.

Taitokoulu

Taitokoulut ovat seurojen organisoimaa talenttitoimintaa 10-11 -vuotiaille tytöille ja pojille. Vuoden aikana taitokoulu järjestetään kolmessa jaksossa, jotka ovat syksy (loka-joulukuu), talvi (tammi-huhtikuu) ja kesä (kesä-elokuu). Yhteensä harjoituksia tulee vuoden aikana n.40. Koulua vetävät valmennuspääliköt tai heidän sijaisensa.

Niiden tärkeimpänä tavoitteena on tukea lasten kehittymistä innostamalla omaehtoisen harjoittelun merkitystä, tarjoamalla tukea henkilökohtaisten taitojen kehittämiseen.

Taitokoulu on tarkoitettu pelaajille, jotka haluavat ja ovat innostuneita sekä motivoituneita oppimaan lisää jalkapallosta. Taitokoulussa harjoitellaanpelikäsitystaitojen kehittämisetä sekä myös henkilökohtaista taitoa ja oikeita tekniikoita suorituksissa, mutta siellä myös innostetaan harjoittelemaan omalla vapaa-ajalla pallon kanssa. Taitokoulu pelaajat valitaan yhdessä joukkueen valmentajien ja valmennuspääliköiden kanssa. Pelaaja, joka valitaan taitokouluun on innokas ja aktiivinen harjoituksissa kävijä, niin omissa kuin taitokoulu harjoituksissa sekä omana aikana. Pelaaja tuo taitokoulussa oppimansa asioita, tietoa ja taitoa omiin harjoituksiin. Hän on esimerkillinen harjoittelija omassa joukkueessa ja haluaa kehittyä jalkapalloilijana. Hän pystyy myös vaativampiin harjoituksiin. Hän osaa käyttäyty ja on hyvä kannustamaan kanssa pelaajiaan

Lagets senaste nyheter