Blanketten stängs 03.03.2024 23:59

Ilmoittautuminen IKV-kurssille.

Aikataulu:
Su 10.3
Pe 15.3

Su 7.4
Pe 12.4

Kouluttaja: Kimmo Mattila

Ikävaihekoulutus
Ikävaihekoulutuskokonaisuus muodostuu kontaktiopetuksesta, itseopiskelusta, verkkomoduuleista, sekä kokemuskortista. Kokonaisuus on rakennettu palvelemaan Palloliiton valmentajakoulutuksen alkutaipaleella olevia valmentajia. 

Kokonaisuuden suorittamisen prosessiin on ajateltu käytettävän n. 2–3 kk
Tuntimäärät: n. 50 tuntia
Itseopiskelua (ennakko- ja välitehtävät, verkkomoduulit): 2 h
Kontaktijaksoja: 24 h
Kokemuskortti: tuntimäärä yksilöllinen n. 15–20 h
Tutorointi: 2 h

Ikävaihekoulutuksen tavoitteet

Urheilu ja lajiosaaminen:

suunnittelee ja vetää ikävaiheelle kokonaisvaltaisen ja teeman mukaisen intensiivisen harjoituksen
tutustuu ikävaiheen taktiseen, teknis-taktiseen ja teknisten asioiden sisältöihin ja kokeilee erilaisia keinoja auttaa pelaajia taitojen oppimisessa
tutustuu ja saa keinoja valmentaa ikävaiheen fyysisen harjoittelun painopistealueita
saa keinoja aktivoida lapsia ja perheitä omaehtoiseen harjoitteluun ja liikkumiseen
tutustuu lasten maalivahtipelaamisen harjoitteluun ja maalivahtitaitoihin
tutustuu futsaliin ja saa vinkkejä ikävaiheen teknis-taktisten asioiden opettamiseen saliympäristössä
tunnistaa ja huomioi lasten kehittymisen vaiheita.
Ihmissuhdetaidot:

tunnistaa oman ohjaustyylinsä sekä erilaisten valmennus-/ohjaustyylien vaikutuksen valmentamiseen
saa keinoja rakentaa ryhmän henkeä ja toimintaa
tukee lasten omistajuuden ja määrätietoisuuden ja sisäisen motivaation kasvua ottelu- ja harjoitustapahtumissa.
Itsensä kehittämisen taidot:

tuntee Palloliiton valmentajuuden osaamisen kehittämisen polut ja seuran tukitoimet valmentajana kehittymiseen
tiedostaa ja tunnistaa omia voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan valmentajana kehittymiseen
tekee itsearvioinnin sekä suunnittelee oman jatkokouluttamisen.

 

KÖP SÄSONGKORT! OSTA KAUSIKORTTI!

Säsongskorten kan nu beställas med att svara på denna blankett.
Kortet kostar 80€ gäller på både herr- och dammatcherna.

Pensionär/Studerande 40€


Kausikortin voi nyt tilata vastaamalla tällä lomakkeella.
kortin hinta 80€ kelpaa sekä miesten että naisten peleihin.

Eläkeläiset/Opiskelijat 40€


          GBK r.f.               
          Hyvlerigatan 4
          67100 Karleby
          gbk@gbk.fi
          06-8313325