GBK har grundat fonden ”GBK Youth Fund”

Att förbättra och stöda föreningens samhällsansvariga verksamhet och speciellt mindre bemedlade spelares möjligheter att spela fotboll. Det är syftet med fonden ”GBK Youth Fund” som Gamlakarleby Bollklubb grundat.

Fonden kan årligen dela ut stipendier av olika storlek. Kriterierna för utdelningen är spelarens sosioekonomiska bakgrund, spelarens engagemang och GBK:s samhällsansvariga verksamhet.

Fonden är en del av GBK r.f., som fungerar som upprätthållare av fonden och väljer en ledningsgrupp för fonden vid föreningens stadgeenliga vårmöte.

Stipendier kan sökas under hela verksamhetsåret. Ansökningarna görs skriftligen till fondens ledningsgrupp eller via det egna laget. Ansökningarna behandlas konfidentiellt.

GBK r.f. kan för fonden ta mot donationer och testamenten från privatpersoner, företag och samfund, som uppfyller fondens krav.

Fonden sköts av förvaltningsgruppen som består av fyra medlemmar, tre från GBK rf:s styrelse och en medlem utanför GBK r.f.:s styrelse.

GBK perusti ”GBK Youth Fund” rahaston

Tarkoituksena on edistää ja tukea seurayhteisön yhteiskuntavastuullista toimintaa, ja erityisesti vähävaraisten pelaajien harrastamista. Ne ovat perusteet ja tarkoitus rahastolle ”GBK Youth Fund”, jonka Gamlakarleby Bollklubb r.y. on perustanut.

Tarkoituksensa mukaisesti rahasto voi jakaa vuosittain erikokoisia stipendejä. Stipendien jakoperusteet ovat pelaajan sosioekonominen tausta, pelaajan sitoutuneisuus ja GBK:n yhteiskuntavastuullinen toiminta.

Rahasto on osa GBK r.y.-yhdistystä, joka toimii rahaston ylläpitäjänä ja valitsee rahaston johtoryhmän yhdistyksen sääntömääräisessä kevätkokouksessa.

Stipendejä voidaan hakea koko toimintavuoden ajan. Hakemukset tehdään kirjallisena rahaston johtoryhmälle, joko suoraan tai oman joukkueen kautta. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti.

GBK r.y. voi ottaa rahastoon yksityisiltä, yrityksiltä ja yhteisöiltä vastaan lahjoituksia, jotka täyttävät rahaston ehdot.

Rahastoa hoitaa ja hallinnoi rahaston johtoryhmä, mikä koostuu neljästä henkilöstä, joista kolme GBK r.y.:n hallituksesta ja yksi jäsen hallituksen ulkopuolelta.

Rahaston toiminta-ajatus

Taloudellinen tilanne ja sen mahdolliset muutokset, työttömyys tai muut seuran jäsenen lähipiiriä kohdanneet vaikeudet eivät saisi mielestämme olla esteenä täysipainoiselle harrastustoiminnalle yhdellekään lapselle tai nuorelle.

Tämän vuoksi GBK r.y:n alaisuuteen on perustettu tukirahasto, jonka tarkoituksena on auttaa ja mahdollistaa harrastustoiminnan jatkuminen tilanteissa, joissa pelaajalla ei ole mahdollisuuksia selvitä erilaisista toimintamaksuista omin voimin.

Tukirahastoon voivat tehdä lahjoituksia sekä yritykset että yksityishenkilöt. Rahastoon lahjoitetut rahat käytetään vain ja ainoastaan edellä mainittuun tukirahastotoimintaan vähävaraisten pelaajien harrastamisen taloudelliseen tukemiseen.

Rahaston johtoryhmä käsittelee hakemukset ja jakaa erikokoisia stipendejä rahaston varojen puitteissa.

GBK on valinnut rahaston johtoryhmään seuraavat henkilöt: Hans-Erik Sund, Christian Lindqvist, Thomas Brännbacka ja Robert Åström.

Tuen haku

Joukkueenjohtaja tai pelaaja voi tehdä vapaamuotoisen hakemuksen rahaston johtoryhmälle. Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Tukea jaetaan harkinnanvaraisesti rahaston varojen puitteissa.

Hakemuksen voi jättää kirjallisena GBK:n kansliaan tai sähköisenä osoitteeseen juniors@gbk.fi

Tukirahastoon voi tehdä lahjoituksia yritykset ja yksityishenkilöt

GBK haluaa, ettei yksikään sen pelaaja jättäisi jalkapalloa taloudellisten seikkojen vuoksi. Auta meitä pitämään kaikki jalkapalloa harrastavat mukana GBK:n tärkeässä toiminnassa.

Rahastoon voi tehdä lahjoituksia haluamallaan summalla oheisilla tiedoilla:
Saaja: GBK Youth Fund
Tilinumero: FI69 4055 9420 0047 38
Viesti: Tukijan nimi, ja mahdollinen julkaisemiskielto

Tukijoiden nimet julkaistaan GBK:n nettisivuilla, jos lahjoituksenantaja ei sitä erikseen kiellä.

Fondens stadgar/Rahaston säännöt          GBK r.f.               
          Hyvlerigatan 4
          67100 Karleby
          gbk@gbk.fi
          06-8313325