BAKGRUND

GBK är en stor förening, med en stor medlemskår och med en aktiv, mångsidig och bred verksamhet. Föreningen har för sin verksamhet uppställd en klar vision, värderingar, målsättning och strategier. Dessutom lever föreningskänslan och talko-andan.

Visionen, GBK- en elitförening, är möjlig om hela föreningen ställer opp och strävar mot samma mål.

GBK är en anrik förening. Föreningens föregångare Idrottens Vänner spelade sin första match i Gamlakarleby 1906, Idrottens Vänner var stiftande medlem i Finlands Bollförbund.

Fotbollsföreningen GBK grundades 1924. Föreningen var också stiftande medlem i Bolldistriktet för Mellersta-Österbotten, som numera blivit en del av Bollförbundets verksamhet.

GBK är en föregångare, över tiden. Föreningen hade en engelsman som tränare på 20-talet, grundade en ungdomssektion på 30-talet, spelade damfotboll på 40-talet, startade den internationella fotbollsturneringen för ungdom Kokkola Cup på 80-talet, var med i den första FM turneringen för Futsal i slutet av 90-talet mm.

GBK har idag fotboll för herrar och damer, juniorfotboll för pojkar och flickor, fotboll för specialgrupper, fotbollsskola för nybörjare, Kokkola Cup sedan 1981, ett brett internationellt kontaktnät med samarbetspartners, fotbollsplaneområdet Nynäs Park med 6 ha gräsmatta och träningsplanen vid vattenverket. Föreningens kontor och samlingspunkt finns på Kallestorg. GBK:s målsättning är att erbjuda spelare och ledare i alla åldrar en högklassig fotbollsverksamhet med möjligheter till sportslig och personlig utveckling, under bra träning.

Förutom tydlig värdegrund och klara mål är en sund ekonomi absolut nödvändigt för att de uppställda målen nås.

Idrottslig grundtanke.

GBK är en fostrarförening. Stommen av spelarna i representationslagen bör bestå av egna produkter, med några förstärkningar utifrån för att ge en professionell attityd, ökad kvalitet och slagkraft samt publikintresse. Föreningen satsar på kvalitativ träningsverksamhet, öppen för nytänkande och vågar söka tränarhjälp utifrån då tränarkunnandet tenderar att bli väl snävt.

VÄRDERINGAR

VERKSAMHETSPLAN

Juniorsektion

Allmänna målsättningar

Att utveckla GBK:s juniorverksamhet i helhet och att höja den idrottsliga nivån. Detta görs enligt föreningens verksamhetsregler samt enligt de kriterier som bestäms för en kvalitetscertifierad förening (FBF), utan att glömma de särartade drag som GBK har; tvåspråkighet, tolerans, växelverkan och samarbetsförmåga.

GBK:s juniorverksamhet är med sin kvalitet och bredd ett lockande alternativ att ansluta sig till föreningen.

 • Pojk- och flickspelare regelbundet med i bollförbundets lägergrupper.
 • GBK med i nivå 2 eller nivå 1 FBF:s slutturnering i åldersklasserna D13, C14 och C15. Både pojk- och flicklagen.
 • Utveckla och bjuda en lockande och trovärdig spelarutvecklingsstig från juniorer (C/B) till representationslagen och GBK FA, GBK Girls.
 • Att utöka antalet spelare till 700
 • Höja nivån på det idrottsliga i juniorverksamheten
 • Fortsätta och utveckla ”hobby” fotbollsverksamhet
 • Höja tränarnas kompetens genom tränarskolning, 2025 skulle vi ha 10 tränare med UEFA B licens
 • Att ha i gång teknikskola (9-11 år), talangskola (13-16 år), mv-skola (12-16 år)
 • Dokumenterade mätbara målsättningar för varje åldersklass
 • Fortsätta satsa på utvecklingen av träningslinjen för juniorlagen och uppdatera Röd Vita vägen
 • Fortsätt samarbete med nejdens övriga föreningar
 • Utveckla och förbättra vårt träningsområde Nynäs Park


Sektionen för representationsfotboll

Herrar 2024-25

 • Stommen av representationslagets spelare består av egna produkter, förstärkt med spelare från nejden och ett fåtal spelare utifrån för att på kort sikt skapa en mera proffsig attityd och slagkraft
 • Representationslaget siktar mot spel i Div I och med tiden sikte ännu högre opp i seriehierarkin
 • Utveckla, förstärka och koordinera samarbetet och spelartrafiken mellan representationslaget, akademin och B-pojkarna
 • Akademin spelar minst i Fyran med egna produkter, förstärkt av B-pojkar och enstaka spelare från representationslaget, efter behov och möjlighet
 • Budgeten för sektionen och lagen fastställs årligen på höstmötet
 • Stärka samarbetet och samvaron mellan föreningarna i regionen

Damer 2024-25

 • Stommen av damspelare i damrepresentationslaget består av egna produkter, damspelare från regionen och enstaka spelare utifrån för att på kort sikt skapa en proffsig attityd och slagkraft
 • Målsättningen är att stiga till Div II 2024
 • Stärka samarbetet och koordineringen av spelartrafiken mellan damrepresentationslaget, GBK Girls och B-flicklaget efter behov och möjlighet
 • GBK Girls spelar 2025 i Div III som självständigt lag med egna spelare, förstärkt med spelare enligt principen ovan, efter behov och möjlighet
 • Budgeten för sektionen och lagen fastställs årligen på höstmötet
 • Stärka samarbetet och samvaron med övriga damlag i regionen och arbetar för att bygga opp en stabil sportslig nivå och normal spelartrafik, för damfotbollens fortsatta utveckling


Kokkola Cup

Att som ledande turneringsaktör i landet utveckla och förstärka turnerings- och fotbollslägerverksamheten som en del av föreningens verksamhet.

 • Effektivera marknadsföringen
 • Anskaffning av email program för utskick av 5000 adresser (lag)
 • Adressbok uppdateras
 • Utöka lagantalet maximalt
 • Anpassa verksamhet att uppfylla säkerheten kring arrangemanget
 • Få nya ansvarspersoner till olika områden
 • Aktivt hitta nya ideer kring turneringen
 • Digitalisering kring uppföljning av transport och mat


PR sektion

Klubben består av alla klubbens funktionärer och var och en av oss är klubbens ansikte utåt – detta är viktigt att vara medveten om när vi kommunicerar och marknadsför vår egen verksamhet utåt.

 • Klubbens och Kokkola Cups hemsida är uppdaterade.
 • Lagen hanterar sin information på klubbens hemsida via lagets egna sida.
 • I Sociala mediekanaler lyfter vi aktivt fram klubbens webbpublikationer, samt lyfter vi fram lagens vardag i positiv anda.
 • Föreningen ger ut 2 nyhetsbrev och 2 tidningar under året (Kokkola Cup och GBK jultidning).
 • I mars kommer en funktionärs- och spelarundersökning att genomföras, målet är att nå samma antal var som 2022
  • Målet är att 60 funktionärer ska svara på enkäten
  • Hur nöjd är du med klubbens juniorverksamhet på en skala från 1-5, målet är att mer än 80 % av de tillfrågade svarar fler än 3.
  • Hur nöjd är du med klubbens kommunikation på en skala från 1-5, målet är att mer än 80 % av de tillfrågade svarar fler än 3.
  • Målet är att 120 spelare ska svara på enkäten
  • 100 % svarar på enkäten "inte mobbad".

Viestintäsuunnitelma: Viestintäsuunnitelma 2024-2025


          GBK r.f.               
          Hyvlerigatan 4
          67100 Karleby
          gbk@gbk.fi
          06-8313325