Höstmöte 21.11.2023 /Syyskokous 21.11.2023

Kl 19.00 GBK Kansli

Dessa ärenden behandlas på mötet:

  • Beslut om medlemskap i övriga organisationer och samfund.
  • Fastställs inskrivnings- och medlemsavgift, samt avgift för stödande medlemmar.

A. Inskrivningsavgift
B. Medlemsavgift
C. Understödande medlemmars avgift
D. Avgift ständiga medlemmar
E. Juniorernas medlemsavgifter. Juniorsektionen besluter om avgiften i vilken ingår licensavgifter.
Alla dessa avgifter går oavkortat till juniorsektionen.

  • Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2024.
  • Konstateras att ordföranden är vald för perioden 2024-25.
  • Fastställande av antalet styrelsemedlemmar (ordförande + 8 medlemmar)
  • Val av styrelsemedlemmar (8st). (i tur att avgå 4 medlemmar).
  • Val av en (1) revisor samt en (1) revisor suppleanter
  • Behandla eventuella övriga ärenden.

          GBK r.f.               
          Hyvlerigatan 4
          67100 Karleby
          gbk@gbk.fi
          06-8313325