Juniorcoaching/Juniorivalmennus


GBK är en fostrarförening och det är därför den ständiga utvecklingen och jämlikheten av juniorcoaching är mycket viktigt för oss. Klubben har en lång erfarenhet och denna erfarenhet och kunskap som har åstadkommits genom åren används tillsammans med nya doktriner.

GBK erbjuder utbildning till alla sina tränare och på detta sätt syftar klubben till att garantera kvalitetscoaching.


GBK on kasvattajaseura ja tämän vuoksi juniorivalmennuksen jatkuva kehittäminen ja tasavertaisuus on meille erittäin tärkeää. Seuralla on pitkä kokemus ja tätä vuosien tuomaa kokemusta ja tietotaitoa hyödynnetään uusien oppien rinnalla.

GBK tarjoaa kaikille valmentajilleen koulutusta ja tällä tavoin seuran tavoitteena on taata laadukas valmennus.          GBK r.f.               
          Hyvlerigatan 4
          67100 Karleby
          gbk@gbk.fi
          06-8313325