VÄRDERINGAR


ARVOT


I sin verksamhet står klubben uthållighet, öppenhet och respekt mot varandra. Klubben är en röd-vit föregångare som i sin verksamhet är både innovativ och kreativ, mottaglig för vettigt nytänkande.Toiminnassaan seura edustaa jatkuvuutta, pitkäjännitteisyyttä, avoimuutta sekä toisten kunnioittamista ja heihin luottamista.
Seura on edellä kävijä, joka edustaa innovatiivista ja luovaa toimintaa.


VISION


VISIO


GBK strävar till att vara en av regionens ledande aktörer inom herr-, dam- och juniorfotbollen och inom fotbollen för specialgrupper. Klubben strävar efter att fortsättningsvis vara en av landets ledande aktörer i turneringsverksamhet.
Föreningsmedlemmarnas föreningskänsla, sociala kapital, talkoarbete, professionella inställning samt föreningens traditioner och fotbollskultur och omfattande nationella och internationella samarbetsnätverk, är fortsättningsvis grunden för föreningens breda verksamhet. Tröskeln att kunna delta är låg och envar fotbollsintresserad ungdom kan ta del i verksamheten, trots bristande personlig ekonomisk förutsättning, med hjälp av GBK Youth Fund.GBK pyrkii olemaan yksi alueen johtavista toimioista, miesten, naisten, erityisryhmien ja juniorien jalkapallossa. Seura pyrkii jatkossakin olemaan yksi maan johtavista turnausjärjestäjä.
Yhdistyksen jäsenten yhteenkuuluvuus, sosiaalinen pääoma, talkootyö, ammatillinen asenne sekä yhdistyksen perinteet ja jalkapallokulttuuri sekä laajat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot ovat edelleen perustana yhdistyksen laajalle toiminnalle.
Osallistumiskynnys on alhainen ja kaikki jalkapallosta kiinnostuneet nuoret voivat osallistua toimintaan henkilökohtaisten taloudellisten edellytysten puutteesta huolimatta GBK Youth Fundin avulla.


HÅLLBAR UTVECKLING / KESTÄVÄ KEHITYS

STRATEGISKA MÅL

STRATEGISET TAVOITTEET

Vi rekommenderar att gå eller cykla till närliggande träning/matchplan. Att förflytta sig till träning/matchplan fungerar som en bra inledande uppvärmning och slutträning.

Suositaan siirtymiä kävellen tai pyörällä lähiharrastuspaikkoihin. Harrastukseen siirtyminen toimii hyvänä alkulämpönä ja loppuverryttelynä.

Samtransport till spelevenemang är att föredra, och tåg eller buss är att föredra för längre resor.

Suositaan yhteiskuljetuksia pelitapahtumiin, lisäksi suositaan pidemmille matkoille juna- tai bussiliikennettä.

Ingen nedskräpning och avfallsåtervinning följs i all verksamhet.

Ei roskata ja noudatetaan jätteenkierrätystä kaikessa toiminnassa.

Återvinning av utrustning rekommenderas, till exempel i yngre åldersgrupper, skorna förblir ofta i gott skick efter en kort livslängd. Det är också möjligt att återvinna sportkläder till utvecklings-länder.

Suositaan varusteiden kierrätystä, esimerkiksi nuoremmissa ikäluokissa nappulat säilyvät usein hyväkuntoisina lyhyen käyttöiän jälkeen. Urheiluvaatteita mahdollista kierrättää myös kehitysmaihin.

Även distansdeltagande i möten möjliggörs, speciellt för långväga resenärer.

Mahdollistetaan myös etäosallistuminen kokouksiin erityisesti pitkämatkalaisilla.

För match- och turneringsevenemang rekommenderar vi ekologiska lösningar, t ex engångsbehållare.

Suositaan ottelu- ja turnaustapahtumissa ekologisia ratkaisuja esim. kertakäyttöastioissa.

Avfallsåtervinning vid match- och turneringsevenemang.

Jätteen kierrätys ottelu- ja turnaustapahtumissa.


STRATEGISKA MÅL / STRATEGISET TAVOITTEET

STRATEGISKA MÅL

STRATEGISET TAVOITTEET

Förbättra och säkerställa den ekonomiska grunden för föreningens verksamhet.

Parantaa ja varmistaa yhdistyksen toiminnan taloudellinen perusta.

Söka kompletterande inkomstkällor än direkt sponsorering och Kokkola Cup.

Löytää myös muita tulonlähteitä, kuin suora sponsorointi ja Kokkola Cup.

Rekrytera högt motiverade och kunniga medlemmar till styrelsen, sektionerna och ansvarsposterna.

Rekrytoi erittäin motivoituneita ja asiantuntevia jäseniä hallitukseen, jaostoihin ja vastuullisiin tehtäviin.

GBK är en certifierad förening, som mål att nå nivå 3 i bollförbundets kvalitetssystemet.

GBK on sertifioitu yhdistys, jonka tavoitteena on päästä tasolle 3 palloliiton laatujärjestelmässä


Satsa på träningskunnandet, utbilda tränare och funktionärer.

Investointi valmentajataitoihin, kouluttaa valmentajia ja toimijoita.

Ställer opp klara och tydliga mål för representationslagen, de äldsta juniorlagen och specialgruppen samt spel- och träningsfilosofin de yngre juniorlagen.

Selkeä tavoitteidenasettelu edustusjoukkueille, vanhimmille juniorijoukkueille ja erityisryhmälle, sekä nuorempien juniorijoukkueiden peli- ja harjoitusfilosofiaan.

Höja juniorlagens sportsliga nivå, med att följa bollförbundets kvalitetssystem. Fotboll för alla och en personlig väg till toppen för den som vill.

Juniorijoukkueiden urheilutason nosto noudattamalla palloliiton laatujärjestelmää. Jalkapalloa kaikille ja henkilökohtainen väylä huipulle haluaville.

Vidareutveckla arrangemangen runt representationslagens matcher.

Jatketaan edustusjoukkueen otteluiden järjestelyjen kehittämistä.

Förstärka Kokkola Cupturneringens internationella prägel och säkra dess position som nummer två i landet med i snitt 350–450 deltagande lag.

Vahvistaa Kokkola Cup -turnauksen kansainvälistä luonnetta ja varmistaa sen asema maan kakkosena keskimäärin 350–450 osallistujajoukkueella.

GBK kommunicerar i tid och tydligt.

GBK viestii oikea-aikaisesti ja selkeästi.


          GBK r.f.               
          Hyvlerigatan 4
          67100 Karleby
          gbk@gbk.fi
          06-8313325