URHEILUTOIMINTA TASO 1 (3.6.2021)

OSA-ALUEET

LÄHTÖKOHDAT

Seura järjestää toimintaa tytöille ja pojille
Seura on määrittänyt ja kirjannut pelaajien kehittymiselle konkreettiset tavoitteet. Mitkä ne ovat?


Seura haluaa kehittää pelaajia kokonaisvaltaisesti. Päämäärä on, että jokainen saa tavoitella omaa huippuansa. Seuraamme näitä tavoitteita taitokilpailuilla, fyysisillä testeillä ja helmari-/huuhkajapolulla + maajoukkuepoluilla pärjäämistä. Mittaamme osaamista siis erikseen teknis-taktisella puolella, fyysisellä puolella ja henkis-sosiaalisella puolella. Näistä annetaan vuosittain pelaajille palautetta ja tavoitteita vähintään 10-ikävuodesta alkaen vanhemmille ja pelaajille.

Seura on määritellyt pelaajien valmentamisen ja ohjaamisen arvopohjan. Mikä se on?

Meillä on seuratoiminnan käsikirjassa (Röda Vita vägen 2.0) kerrottu, että seura tarjoaa "jalkapallo kaikille ja huipulle haluaville henkilökohtaisen väylän"- tämä on lähtökohta myös meidän valmentajien arvopohjaan. Eli huomioi jokainen pelaaja joukkueessasi, mutta tuo niitä jotka haluavat tavoitella omaa huippua yhdessä seuran valmennuspäälliköiden kanssa. Lisäksi käsikirjassa mainitaan valmentajille seuraavanlaisia teesejä taktisten ja teknisten asioiden ulkopuolelta:
-Yhteisen asian puolesta tehtävä työ – yksilö ei ole mitään ilman joukkuetta
-Sosiaaliset taidot
-Yhteiset pelisäännöt ja niiden kunnioittaminen
-Valmentajien, pelikavereiden sekä vastustajien kunnioittaminen
-Hyvä käytös kentällä ja sen ulkopuolella
-Terveelliset elämäntavat – ruoka, liikunta, uni, lepo.
-Pitkäjänteisyys – kova työ palkitaan
-Yhtenäiset varusteet

Seurassa on vähintään 50 junioripelaajaa (-U19)? Kyllä.

YDINPROSESSIT

Seuralla on valmennuslinja, jossa on huomioitu Palloliiton valmennuslinjan sisällöt (lapsuus-, nuoruus- ja mahdollinen huippuvaihe). Täyttääkö seuran valmennuslinja seuraavat osaamistavoitteet. Lataa seuran valmennuslinja.
 • Harjoitukset ovat innostavia ja pelaajat ovat aktiivisia/liikkeessä vähintään 80% kenttävuoron ajasta.
 • Harjoitukset ovat pelinomaisia ja sisältävät suuren määrän harjoituksen teeman mukaisia toistoja.
 • Teeman mukaista pelinomaista harjoittelua on 75 % kenttävuoron ajasta.
 • Harjoittelussa huomioidaan ikä- ja kehitysvaihe sekä tuetaan innostuksen kasvua intohimoksi ja urheilulliseksi elämäntavaksi

Varmistetaanko seuran valmennuslinjan toteutuminen mentoroimalla jokaisen ikäluokan vastuuvalmentajaa/valmennustiimiä 1krt/kuukaudessa? Kyllä.

TUKIPROSESSIT

Seuran valmentajien määrä pelaajaa kohti ja koulutustaso. Saavuttaako seura kriteerin seuraavissa vaiheissa?
 • Lapsuusvaiheessa (11v ja alle) on 1 valmentaja per 8 pelaajaa kohti ja 50% näistä valmentajista on suorittanut FVS-koulutuksen? Kyllä.
 • Nuoruusvaiheessa (12-15v) on 1 valmentaja per 8 pelaajaa kohti ja 25% näistä valmentajista on suorittanut UEFA C koulutuksen? Kyllä.
Seuralla on nimetty valmennuksesta vastaava henkilö, jolla on vähintään UEFA C-tason valmentajakoulutus? Kyllä.

Seuralla on dokumentoitu kausi(vuosi)suunnitelma? Kyllä.

 • valmentajien rekrytoinnista (ketä rekrytoidaan, milloin rekrytoidaan, kuka/ketkä rekrytoi)
 • valmentajien kouluttamisesta (sekä Palloliiton valmentajakoulutus että seuran oma koulutus)
 • seuran sisäisistä valmentajien yhteisistä koulutustilaisuuksista, joita on vähintään oltava 3 kertaa vuodessa

VIITEKEHYS

Seura on arvioinut olosuhteiden ja niiden käytön kehittämistarpeensa ja tarvittaessa sopinut kunnan kanssa niiden kehitystyöstä? Kyllä.

Jokaisessa seuran joukkueessa pidetään kauden aikana vähintään 1 vanhempainilta? Kyllä.

Seuran kaikissa joukkueissa on nimetyt valmentajat, joukkueenjohtajat ja huoltajat, jotka ovat rekisteröity Pelipaikka- ja Taso järjestelmään kausittain? Kyllä.

Onko seuralla matalan kynnyksen jalkapallon toimintaa? Jos ei ole niin onko kiinnostusta aloittaa ja saamaan apua Palloliitosta? Meillä on harrastejalkapalloa 9-18-vuotiaille.

Onko seuralla soveltavan jalkapallon toimintaa? Jos ei ole niin onko kiinnostusta aloittaa ja saamaan apua Palloliitosta? Meillä on ollut GBK Tigers-joukkue jo lähes 20 vuotta.

URHEILUTOIMINTA TASO 2 (2.2.2022)

LÄHTÖKOHDAT

Seura järjestää toimintaa

 • Sekä tytöille että pojille

Mitkä ovat seuran pelaajakehitykselle määrittämät tavoitteet?

Seura on ohjeistanut joukkueensa seuran pelisäännöistä (sisältää joukkueen toimintaperiaatteet ja valmentamisen arvopohjan). Ne päivitetään hallituksen toimesta kausittain ja välitetään myös pelaajille ja heidän vanhemmilleen.

Miten ja mistä lapsi ja nuori saa palautetta omasta kehittymisestään?

YDINPROSESSIT

Seuralla on valmennuslinja, jossa on määritelty pelaajien kokonaisvaltaiset (teknistaktinen, fyysiset, psykososiaaliset) osaamistavoitteet lapsuus- ( 11 v ja alle), nuoruus- (12v-15v) ja mahdolliseen huippuvaiheeseen (16v-18v). Mitkä ovat keskeiset lapsuus- ja nuoruusvaiheen teknistaktiset, fyysiset ja psykososiaaliset osaamistavoitteet?

Lataa seuran valmennuslinja


Miten valmennuslinjan seuranta/mentorointi on vaikuttanut valmennuksen laatuun?

 • Seurannan toteutuksen yhteydessä mentoroidaan jokaisen ikäluokan vastuuvalmentajaa /valmennustiimiä vähintään 1 kertaa kuukaudessa. Mentorointia voi tehdä valmennusvastaavan lisäksi hänen valtuuttamansa muut seuran osaavat valmentajat.

Miten seuran valmennuslinja ja -toiminta ohjaa jalkapallon fyysisten suoritusvaatimusten saavuttamiseen lapsuus- (11v ja alle), nuoruus 12v-15v) - ja mahdollisessa huippuvaiheessa (16v-18v)?


Miten seura mahdollistaa lisäharjoittelumahdollisuuksia eri ikävaiheiden (lapsuus-,nuoruus- ja mahdollinen huippuvaihe) motivoituneimmille pelaajille?

Seuran talenttitoiminta mahdollistaa noin 40 lisätreeniä 10-16-vuotiaille vuosittain. Lisäksi joukkueiden aktiivisimpien on mahdollista treenata vanhemmankin ikäluokan pelaajien kanssa.

TUKIPROSESSIT

Seuran valmentajien määrä pelaajaa kohti ja koulutustaso. Saavuttaako seura kriteerin seuraavissa vaiheissa?

 • Lapsuusvaiheessa (11v ja alle) 1 valmentaja per 8 pelaajaa kohti ja 60% näistä valmentajista on suorittanut FVS-koulutuksen
 • Nuoruusvaiheessa (12v-15v) 1 valmentaja per 8 pelaajaa kohti ja 60% näistä valmentajista on voimassa oleva UEFA C koulutus

Seuran valmennuksesta vastaavalla henkilöllä on vähintään voimassa oleva UEFA B valmentajakoulutus.

Seurassa on maalivahtivalmennuksesta vastaava henkilö tai henkilöitä, joista yhdellä on vähintään voimassa oleva maalivahtivalmennuksen D-koulutus (MV D). Seuralla on dokumentoitu ikäluokkien harjoitusmäärät viikkotasolla ja valmennusvastaavan työnkuva.

Seura markkinoi jalkapallotoimintaansa alueen päiväkodeissa ja kouluissa sekä toteuttaa niiden kanssa yhteisesti sovittuja aktiviteetteja

Seura järjestää vähintään 3 kertaa vuodessa valmentajilleen yhteisiä koulutustilaisuuksia


VIITEKEHYS

Millainen olosuhteiden kehittämissuunnitelma seuralla on ja miten seura toteuttaa valmentajien yhteistyöllä olosuhteiden tehokasta käyttöä?

Seura järjestää jalkapallon matalan kynnyksen toimintaa, joista perustetaan aloittavat ikäluokat (esim. jalkapallokoulut)

Seuralla on tarjota pelaajalle kaikissa ikäluokissa U7-U11 joukkue yksin ja sen jälkeen joko yksin tai yhteistyössä toisen seuran kanssa (mukaan lukien myös aikuisten edustusjoukkueen)

Lapset ja nuoret harrastavat urheilua ohjatussa toiminnassa vähintään 2- kertaa viikossa (voi olla toinenkin urheilulaji)

Onko seuralla matalan kynnyksen jalkapallon toimintaa? Jos ei ole niin onko kiinnostusta aloittaa ja saamaan apua Palloliitosta?

Onko seuralla soveltavan jalkapallon toimintaa? Jos ei ole niin onko kiinnostusta aloittaa ja saamaan apua Palloliitosta?

KEHITYSKOHTEET

Kirjaa seuran kehityskohteet Urheilutoiminnan tasolla 2, josta voidaan muodostaa seuran ja Palloliiton yhteinen yhteistyöagenda seuran palvelutarpeista


JOHTAMINEN TASO 1 (3.6.2021)

OSA-ALUEET

ARVOT, STRATEGIA JA JOHTAJUUS

Seuralla on toimintaansa vastaava toiminta-ajatus kirjattuna sääntöihin, ja perheet tietävät millaiseen seuraan he tulevat. Kenelle/keille seura toimintaansa tekee?
Seura tekee toimintaansa kaikenikäisiä pelaajia/jäseniä varten.


Mitkä ovat seuran kuluvan vuoden toimintasuunnitelman päätavoitteet?
1.Parantaa seuran taloutta 2. Kouluttaa valmentajia 3. Nostaa juniorijoukkueiden tasoa

Millä toimenpiteillä seura vahvistaa omaa seurakulttuuriaan?

Esimerkiksi:

 • onko seuran työntekijät esitelty seuran- internet kotisivuilla tai/ja sosiaalisessa mediassa?
 • onko edustusjoukkueen kotipelit merkitty juniorijoukkueiden kalentereihin?
 • näkyykö seurasi värit harjoituskentillä ja pukukopeissa?
 • onko seurassasi yhteisiä tapahtumia aikuis- ja junioripelaajille
 • vieraileeko seuran aikuispelaajat junioreiden harjoituksissa ja/tai kesäleireillä?
 • onko seuran strategiassa/toimintasuunnitelmassa/valmennuslinjassa otettu kantaa seurakulttuurin kehittämiseen?

 • -jokaisesta uudesta seuran työntekijästä tehdään uutinen seuran nettisivuille, joka linkataan myös sosiaalisessa mediassa. Pysyviä esittelyjä ei ole.
  -Seuran nettisivujen etusivulla on koko seuran etusivulla, josta löytyy koko seuran ottelukalenteri.
  -Seuralla on täysin yhtenäinen varustus, jota käytetään kaikissa seuran harjoituksissa ja peleissä
  -Meidän kaikki juniorit ja toimihenkilöt pääsevät ilmaiseksi edustuksen peleihin. Näistä on muodostunut vahva seuratapahtuma. Kokkola Cupissa koko seura tekee yhteisesti talkoita.
  -ei organisoidusti, mutta ajoittain.
  -startegiassa ja toimintasuunitelmassa on otettu huomioon. Pääpaino tällä hetkellä on, että "edustuksen peleistä koko seuran juhla".

  Seuran hallitus päivittää ja huolehtii tarvittavista ”viranomaismuutoksista” (esim. seuran sääntöjen päivitykset)? Kyllä.

  Seuran jäsenluettelo on pyydettäessä seuran jäsenten nähtävissä ja seuran harrastajamäärää (pelipassit) seurataan säännöllisesti? Kyllä.

  Onko seura huomioinut päätöksenteossa ja toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteet, ekologisten ja taloudellisten (esim. vastuulliset hankinnat, kestävä kulutus, liikkuminen sekä jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys) sekä kulttuuristen ja sosiaalisten tavoitteiden suhteen (syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäisy, turvallisuus, tavat)? Kyllä.

  Tukimateriaalia : Olympiakomitean työkaluja ja materiaaleja vastuullisuuteen


  Seuran toiminnassa huomioidaan fyysinen ja henkinen turvallisuus. Miten tämä seurassa toteutuu ja miten se on viestitty?

  Tämä meiltä puuttuu kirjallisena. Tämä meidän pitää tehdä.

  SEURATOIMIJAT

  Jos seuralla on päätoiminen työntekijä niin työsopimus on kirjallinen. Tehtävänkuva on kirjattuna ja päivitettynä? Kyllä.

  Seuran keskeisten johdon ja urheilutoiminnan henkilöiden yhteystiedot ja vastuualueet on määritelty ja viestitty seurassa? Kyllä.

  Seuran joukkueissa on nimetyt toimihenkilöt (valmentaja, huoltaja ja joukkueenjohtaja)? Kyllä.

  Seuran joukkueenjohtajat on huomioitu ja heitä koulutetaan. Millä toimenpiteillä?
  Vuosittain on joukkueenjohtaja koulutus uusille ja jatkaville joukkueenjohtajille erikseen.
  Lisäksi 3-6 kertaa vuodessa järjestämme joukkueenjohtajatapaamisia, joissa on koulutustakin.

  Seurassa on nollatoleranssi häirinnälle ja ahdistelulle ja seura on hallituksessaan sekä luonut että hyväksynyt käytännöt ja toimintamallit alaikäisten turvallisuutta koskevien asioiden käsittelemiseksi. Lasten ja nuorten joukkueissa toimivilta päätoimisilta ja oto-valmentajilta/toimihenkilöiltä pyydetään nähtäväksi oikeusrekisterikeskuksen myöntämä rikostaustaote (esitetään työnantajalle työsuhdetta solmittaessa ja se ei saa olla 6kk vanhempi). Seurassa on myös vapaaehtoistoimijoiden rikostaustaselvitysmalli (esim. valmentajan, joukkueenjohtajan ja huoltajan osalta) ja se on toimintatapana otettu seurassa käyttöön? Kyllä.

  Tutustukaa " et ole yksin - palveluun" ja seurojen materiaalipankkiin . linkki https://etoleyksin.fi/materiaalipankki/

  TALOUS JA TALOUDEN TULOKSET

  Seuran kaikkien joukkueiden tilit ovat seuran valvonnassa ja tilinpäätöksessä?

  Kyllä.

  Seuralla on vuosittain päivitettävä talousohjesääntö ja se käydään vuosittain läpi kaikkien seura- ja joukkuetaloudesta vastuussa olevien kanssa. Seura esittelee talousohjesäännön arviointitilaisuudessa? Kyllä.

  KEHITYSKOHTEET

  Kirjaa seuran kehityskohteet Johtamisen tasolla 1


  JOHTAMINEN TASO 2 (2.2.2022)

  ARVOT, STRATEGIA JA JOHTAJUUS

  Seuralla on selkeä toimintaansa vastaava toiminta-ajatus (kenelle toimintaa tehdään) kirjattuna sääntöihin ja perheet sekä valmentajat tietävät millaiseen seuraan he tulevat. Millä toimenpiteillä edellä mainitut asioiden toteutuminen on varmistettu?

  Seuran edustaja esittelee vuosittain Rödvita vägeniä joukkueiden vanhempainilloissa. Valmentajille ja muille toimijoille Rödvita vägeniä käydään läpi vuosittain toimintasuunnitelmia läpikäydessä.

  Miten seuran arvot toteutuvat arjen kohtaamisissa?

  Seuran kolme pääarvoa ovat pitkäjänteisyys, avoimuus ja toisten kunnioittaminen. Pitkäjänteisyys näkyy esimerkiksi pelaajapolussa, siinä näytetään mistä lähetään ja mihin tullaan. Samoin tämä näkyy valmennuslinjassakin. Avoimuus näkyy esim. siinä, että kun seuran toimijat tapaavat toisensa, niin tervehditään ja ollaan valmiita antamaan aikaa pienellekin keskustelulle. Seurassa vallitsee avoin keskustelukulttuuri, jossa ollaan valmiita auttamaan toisiansa. Toisten kunnioittaminen näkyy hyvin esimerkiksi pelisäännöissä, jotka jalkautetaan kaikkiin joukkueisiin. 2020 tehdyn perheille tarkoitetun kyselyn perusteella ihmiset kokevatkin, että nämä asiat näkyvätkin toiminnassa.

  Millä toimenpiteillä seura vahvistaa omaa seurakulttuuriaan?

  • Esimerkiksi:onko seuran työntekijät esitelty seuran- internet kotisivuilla tai/ja sosiaalisessa mediassa?
  • onko edustusjoukkueen kotipelit merkitty juniorijoukkueiden kalentereihin?
  • näkyykö seurasi värit harjoituskentillä ja pukukopeissa?
  • onko seurassasi yhteisiä tapahtumia aikuis- ja junioripelaajille
  • vieraileeko seuran aikuispelaajat junioreiden harjoituksissa ja/tai kesäleireillä?
  • onko seuran strategiassa/toimintasuunnitelmassa/valmennuslinjassa otettu kantaa seurakulttuurin kehittämiseen?


  Seuralla on strategia, jota hallitus seuraa säännöllisesti. Strategian ja toimintasuunnitelman keskeisille tavoitteille on määritelty konkreettiset mittarit ja strategia on viestitty seuran sisällä

  Lataa seuran kuluvan vuoden toimintasuunnitelma

  Seuran hallitus on sopinut oman työskentelynsä periaatteet ja arvioi toimintaansa säännöllisesti

  • Kyllä

  Seuran hallituksella ja muilla avaintoimijoilla on toiminnan vuosikello käytössä.

  • Kyllä

  Seuralla on kirjatut toimintamallit ja suositukset merkittävimpien fyysisten ja henkisten turvallisuusriskien osalta

  • Kyllä

  Nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua seuran toiminnan toteuttamiseen.

  • Kyllä

  Miten seura huomioi toiminnassaan kustannusvaikutukset harrastuksen hintaan?

  Meillä on käytössä vähävaraisille Youth found-rahasto. Lisäksi joukkueiden vuosibudjettia tehdessä käydään läpi pelaajakohtaisten kausimaksujen määrää. Seura antaa liian korkeiden maksujen kohdalla vahvan suosituksen siihen, että rahaa tulee hankkia toimintaa muualtakin kuin pelaajien toimintamaksuista. Toimintamaksujen suuruudesta saatiin myös tietoa vuoden 2020 perheille suoritetussa kyselyssä, jolloin perheet kokivat saavansa erittäin paljon vastinetta toimintamaksujen määrään nähden.

  SEURATOIMIJAT

  Seuran päätoimisilla työntekijöiden ja muiden avaintoimijoiden vastuut ja tehtävät on kirjattu ja heillä on kerran vuodessa pidettävät kirjatut kehityskeskustelut.

 • Kyllä

 • Seuratoimijat huomioivat päätöksenteossa ja toiminnassaan kestävän kehityksen periaatteet, ekologisten ja taloudellisten (esim. vastuulliset hankinnat, kestävä kulutus ja liikkuminen sekä jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys) sekä kulttuuristen ja sosiaalisten tavoitteiden suhteen (syrjäytimisen ja kiusaamisen ehkäisy, turvallisuus, tavat).


  Tukimateriaalia : Olympiakomitean työkaluja ja materiaaleja vastuullisuuteen

  • Kyllä

  Seuran uudet toimihenkilöt (joukkueenjohtajat ja taloudenhoitajat) koulutetaan vuosittain

  • Kyllä

  Seuran hallitus huomio sekä päätoimisten että vapaaehtoisten työssäjaksamisen

  • Kyllä

  Seurassa on nollatoleranssi häirinnälle ja ahdistelulle ja seura on hallituksessaan sekä luonut että hyväksynyt käytännöt ja toimintamallit alaikäisten turvallisuutta koskevien asioiden käsittelemiseksi. Lasten ja nuorten joukkueissa toimivilta päätoimisilta ja oto-valmentajilta/toimihenkilöiltä pyydetään nähtäväksi oikeusrekisterikeskuksen myöntämä rikostaustaote (esitetään työnantajalle työsuhdetta solmittaessa ja se ei saa olla 6kk vanhempi). Seurassa on myös vapaaehtoistoimijoiden rikostaustaselvitysmalli (esim. valmentajan, joukkueenjohtajan ja huoltajan osalta) ja se on toimintatapana otettu seurassa käyttöön

  Tutustukaa " et ole yksin - palveluun" ja seurojen materiaalipankkiin .

  linkki https://etoleyksin.fi/materiaalipankki/

  TALOUS JA TALOUDEN TULOKSET

  Lataa seuran talousohjesääntö mikä on vuosittain päivitetty ja seuran sisällä viestitetty

  Seuralla ja jokaisella sen joukkueella on vuosibudjetti, jonka toteutumista seuran hallitus seuraa säännöllisesti

  SEURAN TOIMINNAN TULOKSET

  Miten seura on saavuttanut edellisen toimintavuoden tavoitteet ja miten tavoitteiden toteutumista on seurattu?


  Millä toimenpiteillä seura on viimeisen 1-2 vuoden aikana kehittänyt toimintaansa?

  Miten lasten, nuorten ja vanhempien tyytyväisyyttä toimintaan seurataan vuosittain ja mitkä olivat merkittävimmät havainnot kyselystä?

  KEHITYSKOHTEET

  Kirjaa seuran kehityskohteet Johtamisen tasolla 2
  VIESTINTÄ, MARKKINOINTI JA MYYNTI TASO 1 (3.6.2021)

  OSA-ALUEET

  VIESTINTÄ, MARKKINOINTI JA MYYNTI

  Seuralla on omat toimivat internetsivut, jossa ajankohtaiset ja päivitetyt tiedot ja jossa kerrotaan toiminnan oleellisimmat asiat seuran jäsenille ja ulkopuolisille. Seuralla on tietosuojaseloste ja henkilö- ja asiakastietojen käyttö määriteltynä ja seura on tietoinen, miten henkilötietoja käsitellään? Kyllä.


  • Tietoa EU:n tietosuoja-asetuksesta (GDPR) ja sen vaikutuksesta seuratoimintaan www.palloliitto.fi/gdpr
  • Miten seurassa on sovittu ulkoisen ja sisäisen viestinnän ja tiedottamisen periaatteet (urheilulliset asiat, päivittäiset asiat, kriisiviestintä)?

  Urheilullisten asioiden tiedottamiseen joukkueet käyttävät seuran omia nettisivuja sekä omia sosiaalisen median kanavia. Päivittäisiä asioita joukkueet voivat tiedottaa omilla nettisivuilla, jopox-apin avulla, pikaviestintä kanavia. Kriisiviestintään pitää kehittää.

  Seura kokee tarpeelliseksi päivittää ja selkiyttää seuran yleiset viestintäohjeet. Seura oli myös myös huomannut, että kriisiviestintää olisi aiheellista kehittää.

  • Miten seura on sopinut ja viestinyt toimintaperiaatteet yhteistyöstä kotien kanssa?


  Vanhempain illoissa on vuosittain seuran edustaja, joka kertoo seuran tavoista toimia yhteistyössä kotien kanssa. Joukkueenjohtajille/valmentajille muistutetaan tästä ja ohjeista koulutuksissa sekä vuosittaisia toimintasääntöjä tehdessä.

  • Seuralla on alaikäisten kuvausluvat varmistettu ja lupaprosessi kunnossa? Kyllä.
  Seura on määritellyt mitä seuran logo ja värit edustavat ja tiedostaa oman seuraidentiteettinsä (historian, nykyisyyden ja arvot). Seuran identiteetti tekee seurasta tunnistettavan ja muista erottuvan. Seuran identiteetti kertoo, mikä seura on, miksi se on olemassa ja mikä tekee seurasta erityisen. Se kertoo, miksi tulisit pelaajaksi, valmentajaksi, seuratoimijaksi tai yhteistyökumppaniksi seuraan. Mitä seuran logo ja värit edustavat?

  Seuran logo ja värit edustavat perinteitä, kaksikielisyyttä ja ihmisläheisyyttä.

  Seuralla on varainhankinnan suunnitelma, jonka toteutumista seurataan säännöllisesti? Kyllä.

  KEHITYSKOHTEET

  • Kirjaa seuran kehityskohteet Viestinnän ja markkinoinnin tasolla 1

  VIESTINTÄ, MARKKINOINTI JA MYYNTI TASO 2 (2.2.2022)

  VIESTINTÄ, MARKKINOINTI JA MYYNTI

  1. Seuralla on kirjallinen ohjeistus sosiaalisen median käytöstä ja ohjeistus on tiedotettu seuratoimijoille, pelaajille ja vanhemmille
  2. Viestintäsuunnitelmassa on määritelty ja dokumentoitu seuran viestinnän sisäisen työnjaon, vastuut (kuka kommentoi ja milloin), viestinnän vuosikello ja toimintatapa viestinnän seuraaville tilanteille: Pelilliset asiat, Taloudelliset asiat, Päivittäinen viestintä, verkkosivujen päivittäminen, Tiedotteiden laatiminen, Tiedotustilaisuuksien järjestäminen, Suhteet paikallislehdistöön, Media-asioiden hoito kansallisesti kiinnostavissa tapahtumissa ja Kriisiviestintä
  • Kyllä

  Viestintä on huomioitu seuran toimintasuunnitelmassa ja strategiassa
  • Kyllä

  Mitkä ovat seuran viestintäkanavat ja mitä sosiaalisen median kanavia se käyttää?

  • Seuran nettisivut www.gbk.fi ja www.kokkolacup.fi. Sosiaaliset mediat (Kokkola Cup ja seura erikseen) instagram, facebook ja youtube. Myös käytetään jopox-aplikaatiota ja WhatsAppia.

  Seuralla on hallituksen nimeämät viestinnästä, markkinoinnista ja varainhankinnasta vastaavat henkilöt

  Seuralla tietosuojaseloste, henkilö- ja asiakastietojen käyttö määritelty ja seura on tietoinen, miten henkilötietoja käsitellään.

  Katso:https://www.palloliitto.fi/tietosuoja
  • Kyllä

  Jokaisessa seuran joukkueessa pidetään kauden aikana vähintään 2 vanhempainiltaa, joissa viestitään seuran ja joukkuetoiminnan pelisäännöt

  • Kyllä

  Seuralla on alaikäisten kuvausluvat varmistettu ja lupaprosessi kunnossa

  Seuralla on varainhankintasuunnitelma. Miten seuran varainhankintasuunnitelmaa toteutetaan ja sen toteutumista seurataan?On ja käydään kerran läpi kerran kuukaudessa sponsoriryhmän kesken.

  KEHITYSKOHTEET

  Sisäisen- ja ulkoisenviestinnän roolit selkeämmiksi.


            GBK r.f.               
            Hyvlerigatan 4
            67100 Karleby
            gbk@gbk.fi
            06-8313325