13
SEP
18.30
GBK P-06, piirisarja

GBK - IK Kisa  4 - 2

Santahaka