28
JUL
19.00
GBK naiset, Trean

Kokkola F10 - GBK 2   3 - 1

Ykspihlaja N