22
JUN
19.00
GBK naiset, Trean

GBK 2 - Tarmo  3 - 1

Santahaka 1 N