14
JUN
19.00
GBK naiset, Trean

KPV - GBK 2   4 - 1

Santahaka 1 N