27
MAJ
19.00
GBK naiset, Trean

GBK 2 - Kokkola F10  0 - 1

Santahaka TN