7
JUN
18.00
GBK P-12, Piirisarja/Distriktserie

LBK - GBK Vit   2 - 6

Träningsplan A, Nedervetil. Murikvägen 155