18
SEP
18.00
GBK T-08, P14 Kolmonen

GBK LoVe -08 tytöt YJ - KP-V  1 - 15

Kokkola, Santahaka 2 N