BAKGRUND

GBK är en stor förening, med en stor medlemskår och med en aktiv, mångsidig och bred verksamhet. Föreningen har för sin verksamhet uppställd en klar vision, värderingar, målsättning och strategier. Dessutom lever föreningskänslan och talko-andan.

Visionen, GBK- en elitförening, är möjlig om hela föreningen ställer opp och strävar mot samma mål.

GBK är en anrik förening. Föreningens föregångare Idrottens Vänner spelade sin första match i Gamlakarleby 1906, Idrottens Vänner var stiftande medlem i Finlands Bollförbund.

Fotbollsföreningen GBK grundades 1924. Föreningen var också stiftande medlem i Bolldistriktet för Mellersta-Österbotten, som numera blivit en del av Bollförbundets verksamhet.

GBK är en föregångare, över tiden. Föreningen hade en engelsman som tränare på 20-talet, grundade en ungdomssektion på 30-talet, spelade damfotboll på 40-talet, startade den internationella fotbollsturneringen för ungdom Kokkola Cup på 80-talet, var med i den första FM turneringen för Futsal i slutet av 90-talet mm.

GBK idag är elitfotboll och motionsfotboll för herrar och damer, ungdomsfotboll för pojkar och flickor, fotboll för specialgrupper, fotbollsskola för nybörjare, Kokkola Cup sedan 1981, ett brett internationellt kontaktnät med samarbetspartners, fotbollsplaneområdet Nynäs Park med 6 ha gräsmatta och träningsplanen vid vattenverket. Föreningens kontor och samlingspunkt på Kallestorg och informationsflödet sedan år tillbaka satts på nätet och digitaliserats. GBK:s målsättning är att erbjuda spelare och ledare i alla åldrar en högklassig fotbollsverksamhet med möjligheter till sportslig och personlig utveckling, under bra träning.

Förutom tydlig värdegrund och klara mål är en sund ekonomi absolut nödvändigt för att de uppställda målen nås.

Idrottslig grundtanke.

GBK är en fostrarförening. Stommen av spelarna i representationslagen bör bestå av egna produkter, med några förstärkningar utifrån för att ge en professionell attityd, ökad kvalitet och slagkraft samt publikintresse. Föreningen satsar på kvalitativ träningsverksamhet, öppen för nytänkande och vågar söka tränarhjälp utifrån då tränarkunnandet tenderar att bli väl snävt.

VÄRDERINGAR

I sin verksamhet står klubben för kontinuitet, långsiktighet, öppenhet, respekt, ödmjukhet och trofasthet mot varandra. Klubben är en röd-vit föregångare som i sin verksamhet är både innovativ och kreativ, mottaglig för vettigt nytänkande.

VISION

GBK strävar till att vara en av regionens ledande aktörer inom herr-, dam- och juniorfotbollen och inom fotbollen för specialgrupper. Klubben strävar efter att fortsättningsvis vara en av landets ledande aktörer i turneringsverksamhet.

Föreningsmedlemmarnas föreningskänsla, sociala kapital, talkoarbete, professionella inställning samt föreningens traditioner och fotbollskultur och omfattande nationella och internationella samarbetsnätverk, är fortsättningsvis grunden för föreningens breda verksamhet. Tröskeln att kunna delta är låg och envar fotbollsintresserad ungdom kan ta del i verksamheten, trots bristande personlig ekonomisk förutsättning, med hjälp av GBK Youth Fund.

STRATEGI

 • Förbättra och säkerställa den ekonomiska grunden för föreningens verksamhet
 • Söka kompletterande inkomstkällor än direkt sponsorering och KC
 • Rekrytera högt motiverade och kunniga medlemmar till styrelsen, sektionerna och ansvarsposterna
 • GBK är en certifierad förening
 • Satsa på träningskunnandet, utbilda tränare och funktionärer
 • Ställer opp klara och tydliga mål för representationslagen, de äldsta juniorlagen och specialgruppen samt spel- och träningsfilosofin de yngre juniorlagen
 • Höja juniorlagens sportsliga nivå, med jämförande exempel från grannstadens motsvarande verksamhet
 • Vidareutveckla arrangemangen runt representationslagens och juniorlagens matcher till fotbollsfester
 • Förstärka Kokkola Cup turneringens internationella prägel och säkra dess position som nummer två i landet med i snitt 350- 450 deltagande lag.

VERKSAMHETSPLAN

Juniorsektion

Allmänna målsättningar

Att utveckla GBK:s juniorverksamhet i helhet och att höja den idrottsliga nivån. Detta görs enligt föreningens verksamhetsregler samt enligt de kriterier som bestäms för en kvalitetscertifierad förening (FBF), utan att glömma de särartade drag som GBK har; tvåspråkighet, tolerans, växelverkan och samarbetsförmåga.

GBK:s juniorverksamhet är med sin kvalitet och bredd ett lockande alternativ att ansluta sig till föreningen.

 • Pojk- och flickspelare regelbundet med i bollförbundets lägergrupper.
 • GBK med i nivå 2 eller nivå 1 FBF:s slutturnering i åldersklasserna D13, C14 och C15. Både pojk- och flicklagen.
 • Utveckla och bjuda en lockande och trovärdig spelarutvecklingsstig från juniorer (C/B) till representationslagen och GBK FA, GBK Girls.
 • Att utöka antalet spelare
 • Höja nivån på det idrottsliga i juniorverksamheten
 • Fortsätta och utveckla ”hobby” fotbollsverksamhet
 • Höja tränarnas kompetens genom tränarskolning
 • Att ha i gång teknikskola (9-11 år), talangskola (13-15 år), mv-skola (12-15 år) och Akademi (16-->)
 • Dokumenterade mätbara målsättningar för varje åldersklass
 • Fortsätta satsa på utvecklingen av träningslinjen för juniorlagen
 • Fortsätt samarbete med nejdens övriga föreningar
 • Utveckla och förbättra vårt träningsområde Nynäs Park


Sektionen för representationsfotboll

Herrar 2022-23

 • Stommen av representationslagets spelare består av egna produkter, förstärkt med spelare från nejden och ett fåtal spelare utifrån för att på kort sikt skapa en mera proffsig attityd och slagkraft
 • Representationslaget siktar mot spel i Tvåan och med tiden, med sikte ännu högre opp i seriehierarkin
 • Utveckla, förstärka och koordinera samarbetet och spelartrafiken mellan representationslaget, akademin och B-pojkarna
 • Akademin spelar minst i Fyran med egna produkter, förstärkt av B-pojkar och enstaka spelare från representaionslaget, efter behov och möjlighet
 • Budgeten för sektionen och lagen fastställs årligen på höstmötet
 • Stärka samarbetet och samvaron mellan föreningarna i regionen


Damer 2022-23

 • Stommen av damspelare i damrepresentationslaget består av egna produkter, damspelare från regionen och enstaka spelare utifrån för att på kort sikt skapa en proffsig attityd och slagkraft
 • Stärka samarbetet och koordineringen av spelartrafiken mellan damrepresentationslaget, GBK Girls och B.flicklaget efter behov och möjlighet
 • GBK Girls spelar i serierna som självständigt lag med egna spelare, förstärkt med spelare enligt principen ovan, efter behov och möjlighet
 • Budgeten för sektionen och lagen fastställs årligen på höstmötet
 • Stärka samarbetet och samvaron med övriga damlag i regionen och arbetar för att bygga opp en stabil sportslig nivå och normal spelartrafik, för damfotbollens fortsatta utveckling


Kokkola Cup

Att som ledande turneringsaktör i landet utveckla och förstärka turnerings- och fotbollslägerverksamheten som en del av föreningens verksamhet.

 • Effektivera marknadsföringen
 • Utöka lagantalet maximalt
 • Anpassa verksamhet att uppfylla säkerheten kring Covid-19
 • Få nya ansvarspersoner till olika områden
 • Aktivt hitta nya ideer kring turneringen
 • Förnya och uppdatera hemsidan