Årets första styrelsemöte
Gamlakarleby BollklubbPublicerad: 20.01.2022 14:50

Årets första styrelsemöte

Styrelsen hade sitt första möte.
På föredragningslista fann bland annat:

Val av viceordförande

Val av sektioneras ordföranden

Val av sekreterare

Val av kassör

Följande ansvarspersoner valdes:

Robert Åström, ordförande,
Jonas Nyberg, vice ordförande
Boris Nygård, sekreterare
Peter Finell, Repr.sektions ordförande
Thomas Brännbacka,juniorsektions ordförande
Stefan Thylin, Kokkola Cup sektions ordförande
Minna Wentus, PR-sektions ordförande

Fred Källström, kassör