GBK 100-års premieringar/Palkitut
Gamlakarleby BollklubbPublicerad: 20.02.2024 16:18

GBK 100-års premieringar/Palkitut

GBK:s premieringar 2024 (100 år)

Prisutdelare Boris Nygård (Hedersordförande), Robert Åström (Ordförande)

GBK:s förtjänstetecken i silver/GBK:n hopeinen ansiomerkki

Jari Vitka
Ulf Grahn
Thomas Brännbacka
Oscar Hagström
John Sundvik
Jonne Sandberg
Sami Norrena
Jari Matomaa
Ronnie Djupsund
Tuomas Paananen

GBK:s förtjänsttecken i guld/GBK:n kultainen ansiomerkki

Kimmo Koivukoski
Pasi Kauppila
Rune Hassel
Fred Källström
Nils Nybäck
Roy Frilund
Jonas Nyberg
Michael Hagström
Markus Lassila
Peter Finell

GBK:s nya hedersmedlemmar/GBK:n uudet kunniajäsenet

Nils Nybäck
Rolf-Erik Mäkelä
Jan-Erik Widjeskog
Gennadi Judin
Håkan Nyman
Robert Nylen
Mikael Lindfelt

Lars-Eric Stenfors minnespris (2023)/Lars-Eric Stenforsin muistopalkinto

Michael Hagström

Bildkavalkad från eftermiddagen/Kuvakooste iltapävän tapahtumasta

FESTSUPE/JUHLAILLALLINEN

Kriterier för GBK:s premieringar (SPL/FBF)

Prisutdelare Katri Mattsson (FBF vice ordförande), Outi Järvelä (FBF, föreningsutvecklare)

FBF:s guldmärke för funktionärer/SPL:n seuratoimijan kultainen merkki

Förtjänsttecken i guld kan tilldelas på anhållan endast på basen av poäng (75 p),
förutsättningen minst 20 år av aktiv verksamhet på förbunds- eller föreningsnivå. Även
verksamhet i kommunal, regional eller riksomfattande motionsfrämjande organ eller uppgift
kan beaktas. Förutsättningen för att kunna erhålla förtjänsttecken är en ålder på minst 35 år.

Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää anomuksesta vain pisteiden perusteella (75p),
edellytyksenä vähintään 20 vuotta aktiivista toimintaa liitto- tai seuratasolla. Myös toiminta
kunnallisessa, alueellisessa tai valtakunnallisessa liikuntaa edistävässä toimielimessä tai
tehtävässä voidaan ottaa huomioon. Edellytyksenä kultaisen ansiomerkin saamiselle on
vähintään 35 vuoden ikä.

Boris Nygård
Stefan Thylin

Guldmärke för funktionärer

Villkoret för att få märket är minst 25 års verksamhet som volontärarbetare i föreningen.
Funktionärs guldmärke delas ut av FBF meritmärkeskommittén på förslag av förening/distrikt
eller en pålitlig fotbollsspelare.

Seuratoimijan kultainen merkki

Merkin saamisen edellytys on vähintään 25 vuoden toiminta seuran/seurojen
vapaaehtoistyöntekijänä.
Seuratoimijan kultaisen merkin myöntää SPL:n ansiomerkkivaliokunta seuran/piirin tai
luotettavan jalkapallotoimijan esityksestä.

Tom Engberg
Rolf-Erik Mäkelä
Lars-Olof Nygård
Kaj Sundell
Marlen Timonen
Jan-Erik Widjeskog
Robert Åström          GBK r.f.               
          Hyvlerigatan 4
          67100 Karleby
          gbk@gbk.fi
          06-8313325