Höstmöte/Syyskokous 22.11.2022
Gamlakarleby BollklubbPublicerad: 26.10.2022 10:54

Höstmöte/Syyskokous 22.11.2022

Dessa ärenden behandlas på mötet:

  • Beslut om medlemskap i övriga organisationer och samfund.
  • Fastställs inskrivnings- och medlemsavgift, samt avgift för stödande medlemmar.

A. Inskrivningsavgift
B. Medlemsavgift
C. Understödande medlemmars avgift
D. Avgift ständiga medlemmar
E. Juniorernas medlemsavgifter. Juniorsektionen besluter om avgiften i vilken ingår licensavgifter.
Alla dessa avgifter går oavkortat till juniorsektionen.

  • Fastställande av verksamhetsplan och budget för år 2023.
  • Konstateras att ordföranden är vald för perioden 2021-23.
  • Fastställande av antalet styrelsemedlemmar (ordförande + 8 medlemmar)
  • Val av styrelsemedlemmar (8st). (i tur att avgå 4 medlemmar).
  • Val av en (1) revisor samt en (1) revisor suppleanter
  • Behandla eventuella övriga ärenden.