Otto Paananen Tähtileiriin
Publicerad: 25.10.2023 11:15

Otto Paananen Tähtileiriin

6.-9.11.2023TähtitarhaEerikkilä

Poikien alueleirit

Vuonna 2023 aluejoukkueleirejä järjestetään 2008 ja 2009 syntyneille pelaajille. Näistä 2008 syntyneiden aluejoukkueleiritys alkoi alkusyksyllä 2022 ja vastaavasti vuonna 2009 syntyneiden leiritys alkaa syksyn 2023 aikana. Pääsääntöisesti aluejoukkueet kokoontuvat leireille omina joukkueinaan, mutta myös alueiden yhteisiä tapahtumia järjestetään.

Aluejoukkuetoiminta on alueellista maajoukkuetoiminta ja sillä on vaikutusta maajoukkuetapahtumien pelaajavalintoihin. Aluejoukkuetoiminnassa tutustutaan maajoukkuetoiminnan arvoihin ja pelitapaan.

Kesällä 2023 vuonna 2008 syntyneiden aluejoukkueista kootaan suurempi ryhmä, joka toimii malliryhmänä Eerikkilän Urheiluopistolla heinäkuussa järjestettävällä UEFA A -valmentajakurssilla.

Pojat alueturnaus

Poikien aluejoukkuetoiminta huipentuu yleensä loppuvuodesta pelattavaan alueturnaukseen. Vuoden 2023 alueturnaus järjestetään Eerikkilässä joulukuussa 2023.

Tähtitarha

Perinteinen Tähtitarhatapahtuma järjestetään loppuvuodesta Eerikkilän Urheiluopistolla. Leirille kutsutaan yhteensä noin 80 lahjakasta pelaajaa, ja tapahtuma on samalla lähtölaukaus uuden maajoukkueikäluokan leiritykselle. Vuonna 2009 syntyneiden ikäluokan Tähtitarha järjestetään marraskuussa 2023

Regionala läger för pojkar

2023 kommer regionala lagläger att anordnas för spelare födda 2008 och 2009. Av dessa inleddes regionlagslägret för de födda 2008 i början av hösten 2022 och på motsvarande sätt börjar lägret för de födda 2009 hösten 2023. Som regel samlas de regionala lagen på lägren som egna lag, men gemensamma evenemang för regionerna anordnas också.

Regionlagsaktiviteter är regionala landslagsaktiviteter och har inverkan på spelarval till landslagsevenemang. I regionala lagverksamheter lär vi känna landslagsverksamhetens värderingar och spelstil.

Sommaren 2023 kommer en större grupp att samlas från de regionala lagen födda 2008, som kommer att fungera som en modellgrupp för UEFA A-tränarkursen som anordnas på Eerikkilä Sports College i juli.

Regional pojkturnering

Pojkars regionlagsaktiviteter kulminerar vanligtvis i den regionala turneringen som spelas i slutet av året. Den regionala turneringen 2023 kommer att hållas i Eerikkilä i december 2023.

Tähtitarha

Det traditionella Tähtitarha-evenemanget äger rum i slutet av året på Eerikkilä Sports College. Totalt är ett 80-tal duktiga spelare inbjudna till lägret och arrangemanget är också startpunkten för den nya landslagsålderns läger. Tähtitarha för åldersgruppen födda 2009 kommer att anordnas i november 2023


          GBK r.f.               
          Hyvlerigatan 4
          67100 Karleby
          gbk@gbk.fi
          06-8313325