Gamlakarleby BollklubbPublicerad: 28.04.2020 00:00

Träning/Valmennus

Juniorcoaching/Juniorivalmennus

GBK är en fostrarförening och det är därför den ständiga utvecklingen och jämlikheten av juniorcoaching är mycket viktigt för oss. Klubben har en lång erfarenhet och denna erfarenhet och kunskap som har åstadkommits genom åren används tillsammans med nya doktriner.

GBK erbjuder utbildning till alla sina tränare och på detta sätt syftar klubben till att garantera kvalitetscoaching. Dessutom arbetar coachningschef Chris Corconran i klubben.

GBK on kasvattajaseura ja tämän vuoksi juniorivalmennuksen jatkuva kehittäminen ja tasavertaisuus on meille erittäin tärkeää. Seuralla on pitkä kokemus ja tätä vuosien tuomaa kokemusta ja tietotaitoa hyödynnetään uusien oppien rinnalla.

GBK tarjoaa kaikille valmentajilleen koulutusta ja tällä tavoin seuran tavoitteena on taata laadukas valmennus. Lisäksi seurassa työskentelee valmennuspäällikkö Chris Corconran.


Valmennuspäällikkö Chris Corconran

Valmennuspäällikön vastuualue kattaa kaikki seuran juniorijoukkueet B-ikäluokasta nuorimpiin. Valmennuspäällikkö vastaa mm. seuran juniorivalmennuslinjan kehittämisestä, juniorivalmentaja- ja pelaajakoulutuksen organisoinnista ja toteutuksesta sekä juniorijoukkueiden valmennuksen ohjauksesta ja koordinoinnista seuran juniorivalmennuslinjan mukaisesti. Valmennuspäällikkö johtaa myös yhteistyön rakentamista muiden seurojen ja muiden jalkapallon harjoittelua tukevien lajien kanssa.

Träningschef Chris Corcoran

I träningschefens ansvarsområde ingår föreningens alla juniorlag från B-juniorer till de yngsta. Träningschef ansvarar för bland annat utveckling av träningslinjen inom juniorfotboll, organisering och förverkligande av tränar- och spelarskolning samt koordinering av juniorträningar enligt föreningens linje. Träningschefen fungerar också som ledare för uppbyggande av samarbete med övriga föreningar och övriga idrottsgrenar.