Årsklocka<br>Vuosikello
Gamlakarleby BollklubbPublicerad: 07.01.2010 00:00

Årsklocka<br>Vuosikello

tammikuu januari


 1. Ilmoita joukkueesi sarjoihin. Seuraa palloliiton sivuilta lisäinfoa -
  Anmäl ditt lag till serier. Mer info från bollförbundets hemsida.
 2. Keplin urheilugaala - idrottsgala
 3. Seuran vaatetusasioiden suunnittelu/planering av spel- och träningsklädsel

Vem det gäller:/koskee:

1. Deltagandelag/
joukkueet
2. Styrelsen/
johtokunta
3. Föreningen/
seura

Övervakas av/Valvoo
1. Lagledere/kansli-Joukkueenjohtaja/toimisto
2. Kansli-Toimisto
3. Rep.sektion/Edustus.jaosto

helmikuu februari

 1. Kevätkokouksen ajankohta päätetään/Datumet för vårmötet slås fast
 2. Jaostojen kausisuunnitelmat tehdään/Sektionernas och "rådens" årsplaner
 3. Joukkueet hoitavat vaatetusasiat kuntoon/lagen beslutar om spel- och övrig klädsel

Vem det gäller:/koskee:

1.Styrelsen/
johtokunta
2.Sektionerna/
jaostot
3.Lagen/Joukkueet

Övervakas av/Valvoo
1. Styrelsen-Johtokunta
2. Kansli-Toimisto
3. Sektionerna-Jaostot

maaliskuu mars

 1. Vanhempien, joukkeenjohdon ja pelaajien pelisäännöt -
  Föräldrarnas, lagledningens och spelarnas spelregler
 2. Materiaali kausiohjelmaa varten joukkueesta toimitettava gbk:n toimistolle maaliskuun loppuun mennessä -
  Material för säsongprogrammet gällande ditt lag skall levereras till kansliet sista veckan i mars
 3. KC vastuuhenkilöt valitaan/Ansvarspersoner för Kokkola Cup fastställs
 4. Kausiohjelman suunnittelu - Planering av säsongprogrammet

Vem det gäller:/koskee:

1-2 Juniorlag/
jun.joukkueet
3. KC sektion/
KC jaosto
4. PR-sektion/
PR-jaosto

Övervakas av/Valvoo
1. Lagledere/kansli-Joukkueenjohtajat/toimisto
2. Lagledningen/kansli-Joukkuejohto/toimisto
3. Styrelsen/Kansli-Johtokunta/toimisto
4. Sektions Ordf./Kansli-Jaostojen puh.johtajat/toimisto

huhtikuu april

 1. Joukkueiden valokuvaus - Lag fotografering
 2. Kokkola cupin kioski ja keittiövuorot arvotaan joukkueille - Kokkola Cup:s kiosk och köksturer lottas
 3. Pallopojat ja tytöt arvotaan - Bollpojkar och flickor lottas
 4. Muista ilmoittaa joukkueesi Kokkola Cupiin - Anmäl ditt lag till Kokkola Cup
 5. Seuran kevätkokous/Föreningens vårmöte
 6. Toimijoita haetaan KC.iin (lääkintä, kenttä valvojia jne)/Funktionärer söks till KC (sjukvårdspersonal, läkare, planvakter oc dylikt)

Vem det gäller:/koskee:

1. Juniorlag/
jun.joukkueet
2-3. Jun.sekt/
jun.jaosto
4. Juniorlag/jun.joukkueet
5. Samtliga lag/
kaikki joukkueet
6. Medlemmar/
jäsenet

Övervakas av/Valvoo
1-4. Lagledare/Kansli-Joukkueenjohtajat/toimisto
5. sektionerna/jaostot
6. KC sektion/jaosto

toukokuu maj

 1. Jalkapallokoulun suunnittelu - Planerign av fotbollsskolan
 2. Jussin Cupin suunnittelu - Planering av Jussis Cup
 3. Nynäsin siivous - Städning av Nynäs
 4. Kauden avaus - Opening av Season
 5. Uppvaktning av utdemiterade
 6. Materiaali Kokkola Cup lehteen - Material för Kokkola Cup tidning
 7. Salivurot varataan seuraavalle talvelle Kaupungilta

Vem det gäller:/koskee:

1. Jun.sektion/jun.jaosto
2. Laget som ordnar/joukkue joka järjestää
3. Sektionerna/jaostot
4-6. PR-sektion/jaosto 7. Laget själv - Joukkue itse


Övervakas av/Valvoo
1. Juniorchef/jun.sektion-junioripäällikkö/jun.jaosto
2. Lag som arrangerar/joukkue joka järjestää
3. Kansli
4-6. Sektions ordf./Kansli

7. Joukkue itse / Laget själv

kesäkuu juni

 1. Kesäjalkapallokoulu Santahaassa -
  Sommarfotbollsskola vid Sandhagen
 2. Jussin kuppi - Jussis Cup

Vem det gäller:/koskee:

1. Ju.sekt/jun.jaosto
2. Laget som ordnar/joukkue joka järjestää

Övervakas av/Valvoo
1. Juniorchef/jun.sektion-Junioripäällikkö/jun.jaosto
2. Laget som ordnar/Jun.sektion-joukkue joka järj./jun.jaosto

heinäkuu juli

 1. Kokkola Cup lehti/tidning
 2. Kokkola Cup vecka/viikko

Vem det gäller:/koskee:

1. PR-sektion/jaosto
2. Sektionerna/jaostot

Övervakas av/Valvoo
1. Sektions ordf./PR-sektion-Jaostojen puh.johtajat/PR-jaosto
2. Kansli
3. Lagledarna/juniorchef

elokuu augusti

 1. Strategia kokous tulevalle kaudelle/Strategimöte för inkommande år
 2. Päättäjäisten tilat varattava/Reservering av utrymmen för sektionernas avslutning

Vem det gäller:/koskee:

1. Styrelsen/PR-sektion/Johtokunta/PR-jaosto
2.Kansli/Toimisto

Övervakas av/Valvoo
1. Ordförande/-Puh.johtajat
2. Kansli-Toimisto

syyskuu september

 1. Ilmoita joukkueesi futsaliin. Seuraa piirin sivuilta lisäinfoa -
  Anmäl ditt lag till futsal. Mera info från link ovan
 2. Kiertopalkinnot toimistoon/Vandringspriser förs till kansliet
 3. Syyskokouksen ajankohta päätettävä/Höstmötets datum bestäms
 4. Materiaalia joululehteen/Material för jultidning
 5. Jäsenmaksu postitettava/Medlemsavgift sänds ut

Vem det gäller:/koskee:

1. Jun.sektion/jun.jaosto
2. Jun.sektion/jun.jaosto
3. Sektionerna/jaostot
4. Styrelsen/johtokunta
5. Sektionerna/jaostot
6. Medlemmar/Jäsenet

Övervakas av/Valvoo
1.Sektions ordf./kansli-Jun.jaoston puh.johtaja
2. Lagledare,tränare/jun.sektion-Joukkueenjohtajat ja valmentajat/jun.jaosto
3. Kansli-Toimisto
4. Styreslsen-Johtokunta
5. PR-sektion-PR-jaosto
6. Kansli-Toimisto

lokakuu oktober

 1. Taitorataharjoitukset Kipparissa - Teknikbaneträningar i Kippari
 2. Talvijalkapallokoulu alkaa - Vinterfotbollsskolan börjar
 3. Seuran omat tekniikkakisat Kipparihallissa. Toivotaan joukkueista runsasta osanottoa! -Föreningens egen tekniktävling i Kipparihallen. Hoppas att flera ställer upp från ditt lag!

Vem det gäller:/koskee:

1. Jun.ektion/jun.jaosto 2. Jun.ektion/jun.jaosto 3. Jun.ektion/jun.jaosto

Övervakas av/Valvoo
1. Juniorchef/jun.sektion-Junioripäällikkö/jun.jaosto 2. Juniorchef/jun.sektion-Junioripäällikkö/jun.jaosto 3. Juniorchef/jun.sektion-Junioripäällikkö/jun.jaosto


marraskuu november

 1. Junioreiden ja Senioreiden päättäjäiset - Juniorernas och Seniorernas avslutning
 2. Materiaali joukkueesta joululehteä varten toimitettava GBK:n toimistolle marraskuun puoliväliin mennessä - Material gällande ditt lag för jultidningen bör hämtas till GBK:s kansli i mitten av november
 3. Kauden vaihtumiseen liittyvä www-koulutus järjestetään ylläpitäjille -
  www-skolning för upprättshållare angående säsongbyte
 4. Seuran syyskokous/Föreningens höstmöte
 5. Valmentajat tulostakaa joukkueiden harjoitusmäärät paperille ohjaustoiminta-avustusta varten ennenkuin kausi käännetään jopoxissa.- Tränare, printta ut träningsmängderna på papper för ansökning av tränarbidrag, detta skall ske före byte av säsong i JoPoX

Vem det gäller:/koskee:

1. Samtiliga lag/kaikki joukkueet
2. PR-sektion/jaosto
3. PR/Jun.sektion/PR/jun.jaosto
4. Medlemmar/jäsenet
5. Lagen/joukkueet

Övervakas av/Valvoo
1. Ordförande/puheenjohtajat
2. Lagledning/PR-sektion-Joukkueenjohtajat/PR-jaosto
3. PR-sektion-PR-jaosto
4. Kansli-Toimisto
5. Sektionens ordf.-Jaoston puh.johtaja

joulukuu december

 1. Nuorten ohjaustoiminta-avustus haettava joulukuun puoliväliin mennessä
  - Ansökan för ledd ungdomsverksamhet skall göras före medlet av december
 2. SPL:lle vahvistus osallistuvista joukkueista eri sarjoihin/Bekräftelse till FBF för deltagande i serier
 3. Eri tukien haku/Ansökan till olika stiftelser och dylikt

Vem det gäller:/koskee:

1. Jun.sektion/jun.jaosto
2. Sektionerna/jaostot
3. Ekonomi/talous


Övervakas av/Valvoo
1 -2 . Kansli-Toimisto
3. Ordförande/kansli-Puh.johtaja/toimisto