"Minnesord över Bjarne Sundfors"
Gamlakarleby BollklubbPublicerad: 10.12.2020 20:00

"Minnesord över Bjarne Sundfors"

GBK nåddes av sorgebudskapet att dess hedersmedlem, Bjarne Sundfors gått ur tiden. Bjarne hann vara GBK trogen i 70 år.

Bjarne trampade i slutet av 40-talet med cykel från Öja som 14-åring in till stan och Järnvägstorget för att se på GBK:s hemmamatch mot VIFK och ombads direkt att hjälpa till med att fixa spelplanen i spelbart skick. På den vägen fortsatte Bjarne så länge som krafterna fanns och orken räckte till. Han deltog aktivt som funktionär och hjälp bl.a. vid matcharrangemangen för vuxenlagen och juniorlaget speciellt där sonsonen aktivt spelade. Bjarne reste som ledare med representationslaget på några träningsresor till utlandet, både österut och västerut. Han var med då föreningens många träningsplaner byggdes och sköttes om, både Nordanlid, föreningens egna Sandhagen, Vattenverksplanen och Nynäs Park. Bjarne med hjälp skötte om föreningens bingoverksamhet på Jungsborg och på passagerarbåten Coccolita i slutet av 60- och början på 70-talet,tillsammans med GIF och KUF. Bjarne hjälpte till med att praktiskt inreda föreningens kanslier både på Jungsborg på 80-talet och senare på Kallestorg på 90-talet och 2000-talet. Han hann också praktiskt hjälpa till med arrangemangen av Kokkola Cup som startade på 80-talet, på olika sätt där hans hjälp behövdes. Ett bra exempel på Bjarnes praktiska snickar händighet är den magnifika namnskylten på träningsplaneområdet parkeringsplats, “Nynäs Park”. Ingen som rör sig där, kan missa skylten och påminns varje gång om att det är Bjarne som gjort den.

Bjarne var myckt aktiv med att skapa och organisera opp föreningens egna arkiv i Tele Huset. Tack vare Bjarne är föreningsarkivet med olika förteckningar och sammandragöver föreningsmedlemmar, spelarförteckningar, av föreningen premierade, klipp från olika tidningar mm. i skick, liksom inredningen av arkivrummet. Föreningsarkivet med insamlat material var till stor hjälp, då föreningens historik “Föregångare, skrevs och publicerades 2009 (Olav Björkstrand, Roy Frilund). Bjarne var aktiv medlem i GBK:s Supporterförening, tidvis som styrelsemedlem och ansvaret för arkivetflyttades på 2010-talet över på supporterföreningen.

Som företagare stödde Bjarne föreningens olika lag och Kokkola Cup som sponsor, via familjeföretaget. Förutom GBK hade Bjarne tid för hembygdsarbetet i Öja, för politiken både i Öja, Karleby landskommun och Karleby stad och i olika Samkommuner. Bjarne utnämndes 2004 av kulturnämnden i stan till Gamla Calle, nummer fem i ordningen, vilket han skötte om lika ansvarsfullt och aktivt, som funktionär i GBK.

För sina många år fotbollen till fromma premierades Bjarne med Bollförbundets medalj med diamant, då förbundet firade sina 100 år, liksom Bolldistriktets medaljer. Han fick Undervisningsminiseriets medalj som erkänsla för sin insats till förmån för idrottskulturens befrämjande.

Bjarne premierades speciellt med GBK:s alla medaljer, vimplar och med utnämningen till föreningens hedersmedlem, som erkänsla för hans mångåriga arbete över sju årtionen. Han var med då föreningen firade sina 60-, 70-, 80- och 90-års jubiléer. Hela GBK känner stor sorg med hedersmedlemmen Bjarnes bortgång och medkänsla med familjen. Då Bjarne på 2010-talet stegvis trappade ned på arbetet för GBK, lämnade han efter sig ett stort hål att fylla för oss övriga föreningsmedlemmar. Med Bjarnes bortgång nu, lämnasett ännu större hålatt fylla i föreningens minne.

Hela GBK känner stor sorg med Bjarnes bortgång och stor medkänsla med hustrun och sonsonen och övriga anhöriga och tillönskar de anhöriga styrka och kraft med att orka gå vidare !

tecknat av Boris Nygård, hedersordförande